Omítky Thermoum® Xtra

Vnější tepelně izolační omítky Thermoum® Xtra od firmy Satsys Technology a.s.

zrnitost 0-2 mm

Tepelně izolační omítky řady Thermoum® Xtra jsou velmi vhodné pro omítání cihelných, pórobetonových, betonových a dalších druhů podkladů, včetně smíšeného zdiva a podkladů, které mají složitý tvar. Díky své nízké objemové hmotnosti a nízkému modulu pružnosti, dovede omítka eliminovat objemové změny podkladu a tak nevznikají v omítce trhliny. Zrnitost této omítky je do 2 mm.

Nová generace tepelně izolačních omítek Thermoum® Xtra je asi 4x lehčí ve srovnání s běžnými omítkami a díky vynikající hodnotě součinitele tepelné vodivosti se řadí mezi mimořádně tepelně izolační omítky. Je hydrofobizovaná a tak dlouhodobě ochrání fasádu stavebního objektu před povětrnostními vlivy. Navíc je difuzně otevřená, umožňuje zdivu „dýchat“ a tak zbavuje stavbu nadměrné vlhkosti. Lze ji tedy aplikovat i na objekty s vlhkostními problémy, kde zateplení polystyrenem je nevhodné!

Díky svému unikátnímu složení a vysoké alkalitě prakticky znemožňuje růst plísní, řas a jiných mikroorganizmů na povrchu omítky a přispívá tak ke zdravému prostředí pro život obyvatel.

Omítku Thermoum® Xtra lze aplikovat i v interiérech budov, kde se projevuje efekt zvýšení pocitové teploty, tzv. teplá zeď. Jak v interiéru, tak v exteriéru je možno povrch upravit štukovou omítkou, nejlépe štukem ThermoIn, která má obdobné složení a vytváří hladký povrch.

Technické údaje